Sandakra.com Startsida Tjänster
PRODUKTER
 HÖSILAGE RUNDBAL 14/6-2022
 HÖSILAGE RUNDBAL 26/6-2022
 RUNDBAL HALM

Per kg Foder
TS 71%
RP 47g
Smb RP 22 g
OE -Häst 6,8MJ
Smb/OE-Häst 3,2 g/MJ
NDF 436 g
P 1,4 g
Ca 2,6 g
K 14,1g
Mg 0,5g
Na 0,2 g
Svavel 0,9 g
Ca/p 1,9

 

Sandåkra.com   Skurup 461   274 92 Skurup      070 5542692, 070 6727198       kontakt@sandakra.com