Sandakra.com Startsida Tjänster
PRODUKTER
 HÖSILAGE RUNDBAL 14/6-2022
 HÖSILAGE RUNDBAL 26/6-2022
 RUNDBAL HALM
Skörd 14/6-2022 340 kg
Per kg Foder
Ts 73%
RP 49 g
Smb RP 23 g
OE Häst 7,4 MJ
Smb / OE Häst 3,2 g/MJ
NDF 422
P 1,2 g
Ca 2,2 g
K 14,1 g
Mg 0,8 g
Na 0,5 g
S 0,9g
Ca/p 1,8

 

Sandåkra.com   Skurup 461   274 92 Skurup      070 5542692, 070 6727198       kontakt@sandakra.com